Sunday, 3 May 2009

A little bird told me (ALBTM ) - ny utfordringsblogg


De åpner 5 Mai, og frem til da har de giwe away hver dag )
Dette ser spennende ut ) )

1 comment:

Ann Cicilie said...

Håper du vil delta i våre utfordringer, og takk for at du sprer det glade budskap :)

Ann Cicilie